شرایط سرویس دهی به شرح ذیل می باشد :

  • رعایت قوانین مربوط به ایجاد چت روم
  • قبول قوانین مربوط به سرویس چت ساز ( سه تبلیغ بنری / صفحه اول پایین /صفحه داخلی بالا و پایین )
  • رعایت تمامی قوانین و کنترل 100% چت روم
  • سازنده چت روم تمامی مسئولیت ها و رخ دادهای چت روم را باید بپذیرد
  • ارسال تصویر کارت ملی و یا شناسنامه اجباری بوده و جهت احراز هویت الزامی می باشد